Godziny otwarcia Ogrodu

  • 28 kwietnia 2017

Zachęcamy do odwiedzania Ogrodu Botanicznego UKW.
Ogród będzie otwarty dla Zwiedzających od 1.V do 30.IX:

  • w dni robocze od godz. 8:00 – 15:00      
  • w pozostałe dni od godz. 10:00 -18:00.
Ogród Botaniczny UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 293