Informacje dla zwiedzających

Regulamin udostępniania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  • Ogród Botaniczny jest własnością Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  • Ogród Botaniczny spełnia funkcje: naukowo-badawcze, dydaktyczne, kulturalno-oświatowe i rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zasady udostępnienia

  • Wstęp nieodpłatny.
  • Dzieci do lat 12 mogą przebywać w ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.
  • Kierownictwo ogrodu zastrzega możliwość zamknięcia ogrodu przy niesprzyjających warunkach pogodowych: intensywne opady, burze, wichury, bądź przy stosowaniu zabiegów agrotechnicznych.

Pobierz pliki

Ogród Botaniczny UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 293