Historia

Ogród Botaniczny UKW
Ogród Botaniczny UKW

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to miejsce szczególne, skrawek zieleni w samym centrum miasta. Otwarty dla mieszkańców miasta i studentów, którzy chętnie korzystają z jego uroków.

W 1995 r. teren ogrodu-parku został poddany szczególnej ochronie prawnej, uznany został za kompleksowy pomnik przyrody - Arboretum i najstarszym tego typu obiektem w Bydgoszczy.
Nazwa ARBORETUM pochodzi od łacińskiego słowa arbor, które oznacza "drzewo" (gr. dendron). Określa się nim wyodrębniony obszar, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów wykorzystywana do celów naukowych i edukacyjnych. Ogrody takie zwane są też często dendrologicznymi.

Krótki rys historyczny:

1928 - ujęcie w planach urbanistycznych miasta terenu  z przeznaczeniem na szkolny ogród botaniczny
1930 - otwarcie Szkolnego Ogrodu Botanicznego
1946 - utworzenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego; kierownik - mgr Andrzej Michalski
1951 - przejęcie Miejskiego Ogrodu Botanicznego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
1976 - początek przenoszenia części kolekcji na teren nowo powstałego Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Myślęcinek)
1978 - przekształcenie dotychczasowego Ogrodu Botanicznego w ogólnodostępny park miejski
1995 - nadanie statusu kompleksowego pomnika przyrody ARBORETUM, objęcie ochroną drzewostanu, cennego  ze względu na rzadkość występowania, uznano je za kompleksowy Pomnik Przyrody (nr rej. 1197, Rozporządzenie Nr 36). Jest on nietypowym, przestrzennym, przykładem tej formy ochrony przyrody, kojarzonej zwykle z pojedynczymi drzewami lub co najwyżej alejami.
1999 - przekazanie Arboretum obecnemu Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego (wcześniej WSP, AB)

Ogród Botaniczny UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 293