Lokalizacja

Ogród Botaniczny - Arboretum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zajmujący powierzchnię 2,33 ha, zlokalizowany jest w centrum Bydgoszczy  pomiędzy ulicami Chodkiewicza, Niemcewicza, Placem Weyssenhoffa i Aleją Powstańców Wielkopolskich.
Sąsiaduje bezpośrednio z głównym kompleksem uczelni. Jego współrzędne geograficzne wynoszą: 18°01’ E  i 53°08’N. Ogród  położony jest na wysokości 46 metrów n.p.m. Na jego terenie znajduje się staw, niewielkie wzgórze dawnego alpinarium, dwa kamienne tunele oraz nieliczne zabudowania.
Ogród Botaniczny UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 293